Promotieonderzoek

Onderzoek
Peter Drucker zei het al: 'The sole purpose of an organization is to have a client'. Klantgestuurde organisaties kunnen pas klantgestuurd zijn als de klant het centrum van alle aandacht is en de organisatie zich voortdurend vernieuwd naar aanleiding van de wensen van de klant.

Uit jarenlang onderzoek blijkt dat bevlogen medewerkers niet alleen hun primaire taken heel goed uitvoeren maar daarnaast ook extra activiteiten ondernemen. Bevlogen medewerkers zijn zeer klantgerichte medewerkers en komen ongevraagd met suggesties voor het verbeteren van product en proces. Om te kunnen overleven op de langere termijn moeten organisaties investeren in de bevlogenheid van medewerkers.

Wat maakt medewerkers bevlogen? Is het nature of nurture of een combinatie? Welke rol spelen persoonljke kwaliteiten van mensen? Welke inpact heeft het functieontwerp op het functioneren van mensen? En niet in de laatste plaats: welke rol speelt de direct leidinggevende?

In de aankomende periode zal ik in het kader van mijn promotietraject aan de VU, bij diverse organsiaties onderzoek doen naar de factoren die een rol spelen bij de mate van bevlogenheid van medewerkers. De combinatie van onderzoek en advisering is sterk: het onderzoek krijgt er een hoog 'toegepaste wetenschap' gehalte door en de advisering is gestoeld op stevige theoretische uitgangspunten.