Advisering
  • Bestaande visie en daaruit voortvloeiende strategische plannen kritisch tegen het licht houden en desgewenst herformuleren. Kan gepaard gaan met een grondig extern (omgevings-) onderzoek
  • Middels een nul-meting de mate van bevlogenheid van individuele medewerkers vaststellen.
  • Na de nul-meting volgt een traject waarin medewerkers en leidinggevenden gedurende een bepaalde periode zelf reflecteren op de mate van hun bevlogenheid en welke factoren (positief en negatief) daarin een rol spelen.
  • Naar aanleiding van de bevindingen van de nul-meting en de zelfrapportage, wordt een rappport opgesteld met concrete verbetervoorstellen
  • In de volgende fase worden diverse interventies ingezet om te werken aan -duurzame- bevlogenheid van medewerkers, teams en hun leidinggevende.
  • Na een half/heel jaar opnieuw nul-meting op de mate van bevlogenheid van medewerkers en meting klanttevredenheid.