Profiel

Bevlogen
Zolang ik werk ben ik geboeid door het functioneren van mensen in werksituaties.Specifieke aandacht gaat daarbij uit naar het fenomeen 'bevlogenheid' of engagement. Bevlogen medewerkers doen hun werk veel beter dat hun niet-bevlogen collega's, klanten zijn veel tevredener en de samenwerking met collega's en manager verloopt ook beter. Wat kun je als organisatie doen om meer bevlogen medewerkers te krijgen? Naast mijn werk als adviseur doe ik er ook als phd student onderzoek naar aan de VU.

Klantgestuurde organsiatie
Analoog aan mijn interesse voor de 'werkende mens', heb ik grote belangstelling voor de mate waarin die werkende mens klantgericht is. De kwaliteit van de interactie tussen de organisatie en haar klanten bepaalt immers in grote mate de tevredenheid van de klant en daarmee het succes van de organisatie. Een klantgestuurde organisatie zet de klant centraal en laat zich voortdurend inspireren tot innovatie en verbetering. Alleen bevlogen medewerkers kunnen bijdragen aan een echt klantgreichte organisatie.

Passie voor advisering
Na ruim 20 jaar bij verschillende organisaties gewerkt te hebben, ben ik in 2003 begonnen als zelfstandig adviseur coach en interim manager. Ik ondersteun organisaties in het verbeteren van hun bedrijfsvoering door slimmer om te gaan met hun medewerkers en klanten. In vele organisaties is hier forse winst mee te behalen.

Mijn studie Cultuur, Organisatie & Management (VU)) en de eigen ervaring in dienstverlenende  (advies)organisaties vormen een geweldige basis, die ik een aantal jaren geleden verder heb versterkt met het afronden van de Post Doctorale Opleiding Management Consultant (PGOMC) aan de VU te Amsterdam.

Symbiosis Management Consultancy
Een symbiose is een situatie waarin twee of meer partijen tot wederzijds voordeel met elkaar samenwerken. Zo zie ik de relatie van een organisatie met haar medewerkers en haar omgeving. Vanuit dat perspectief doe ik mijn advies- en interimwerk. Zo zie ik uiteraard ook de samenwerking tussen mijn opdrachtgevers en mijzelf. Het gaat uiteraard in de eerste plaats om het behalen van concrete resultaten. Die realiseer ik samen met mijn klanten door een pragmatische aanpak die gebaseerd is op bewezen concepten en methoden en technieken. Wederzijdse inspiratie en van elkaar leren is daarnaast een extra toegevoegde waarde.