Opdrachten

Beknopt overzicht van afgesloten en lopende opdrachten.

* Coachen van directeur brancheorganisatie in veranderingsproces

* Doorlichten van gemeentelijke organisatie op inzet flexpersoneel

* Invoeren van Balanced Score Card bij landelijk opererende autoleasemaatschappij

* Evalueren en actualiseren van visie en strategische plannen en vertaling naar klantprofielen bij top-  arbeidsmarktcommunicatiebureau

* Evalueren en actualiseren van visie en strategische plannen van gespecialiseerd advocatenbureau

* Coachen van directeur administratiekantoor in veranderingsproces

* Evalueren en actualiseren van visie en strategische plannen alsmede marktpropositie bij middelgroot advocatenbureau

* Vertaling van visie een strategische plannen naar klantprofielen bij landelijk opererend interim-bureau voor professionals

* Doorlichten van bestaand klantenbestand en kwaliteit van accountmanagement bij landelijk opererend interim-bureau voor professionals

* Opzetten en uitvoeren van klanttevredenheidsmeting bij gespecialiseerd uitzendbureau

* Uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek naar introductie nieuwe dienstverlening voor landelijk opererend interimbureau

* Ontwikkelen van visie en strategische plannen in het licht van introduceren social network voor landelijk opererend interimbureau voor professionals

* Opzetten en uitvoeren van klanttevredenheidonderzoek bij gespecialiseerd interim-bureau voor professionals

* Coachen en trainen van contact center medewerkers en teamleiders bij landelijk opererend energiebedrijf

* Evalueren en actualiseren van visie en strategische plannen bij internationaal opererende vrijwilligersorganisatie

* Ontwikkelen, in de markt introduceren en aansturen van gespecialiseerde nieuwe businessunit voor landelijk opererende uitzendorganisatie

* Ad-interim aansturen van bestaande businessunit van landelijk opererende uitzendorganisatie waarbij een versterking van de businesspropositie en een verbetering van de operationele resultaten de belangrijkste opdrachten waren

* Uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek met betrekking introductie nieuwe dienstverlening gespecialiseerd internationaal opererende uitzendorganisatie

* Evalueren en actualiseren van vise en strategische plannen, alsmede aansturing en verbetering effectiviteit van bestaande businessunit bij landelijk opererend (internationale ) uitzendorganisatie

* Ontwikkelen van nieuwe businesspropositie voor bestaande units van nationale speler op het terrein van assesments, werving & selectie en interim-opdrachten

* Bepalen van klantwaarde voor landelijke speler op het terrein van assestment, werving & selectie en interimopdrachten

* Trainen en coachen van frontoffice medewerkers van afdeling Radiologie Academisch Ziekenhuis

* Coachen van teamleider van zorginstelling bij ontwikkelen en uitvoeren nieuwe zorgconcepten en verbeteren bedrijfsvoering

* Evalueren en actualiseren van visie en strategische plannen, alsmede training en coaching van medewerkers en leidinggevenden van polikliniek Academisch Kinder Ziekenhuis in veranderingsproces naar meer klantgerichtheid

* Projectmanager van omvangrijk herplaatsingstraject voor grote landelijke financiele organisatie.

* (Interim) Hoofd Ambulante Zaken met veranderopdracht van Academisch Kinder Ziekenhuis.

* Onafhankelijk voorzitter van de Adviescommissie Sociale Begeleiding (ASB) in het licht van de fusie van het OLVG en SLAZ (Amsterdamse ziekenhuizen).

* Coach/adviseur van partners middelgroot advocatenkantoor.