Professionele uitgangspunten

Als gecertificeerd lid (MMC, Master of Management Consultancy)van de Ooa is de Gedragscode en Tuchtrechtprocedure van de Orde op mijn dienstverlening van toepassing. Daarnaast hanteer ik een aantal principes die het uitgangspunt vormen van mijn handelen. Ik laat mij graag op deze principes aanspreken:

Structurele relaties
Ik streef naar langdurige samenwerkingsverbanden met mijn opdrachtgevers. Vooral omdat de ervaring leert dat langdurige relaties leiden tot betere resultaten, zowel op de korte als de langere termijn. Kwaliteit en impact vormen altijd het uitgangspunt.

Hoogwaardige inzet
Mijn inzet is altijd op grond van ‘best practices’ en de laatste inzichten. De relatie met de Vrije Universiteit (in de hoedanigheid als buitenpromovendus) biedt de mogelijkheid theoretisch ‘state of the art’ te blijven. Dat betekent ook een kritische blik naar trends en hypes. Ervaring opgedaan in andere opdrachten neem ik mee.

Menselijke maat
De mens vormt altijd het uitgangspunt in mijn dienstverlening. Respect voor ieders positie en kwaliteit is vanzelfsprekend. Adviestrajecten verlopen dus zelden volgens een standaard blauwdruk. Menselijke maat betekent ook maatwerk.

Kennis delen
Werken aan structurele oplossingen betekent ook mijn opdrachtgever ‘steviger maken’ gedurende het adviestraject. Het delen van kennis, het ontwikkelen van vaardigheden en het gebruiken van specifieke methoden en technieken waarmee de opdrachtgever verder kan, is een intrinsiek onderdeel van mijn werk.

Betrokkenheid
Onafhankelijkheid is een basiswaarde in advieswerk. Maar het gaat vooral om deskundigheid en betrokkenheid. Echt betrokken zijn betekent hard op de inhoud kunnen zijn, zonder aanziens des persoons. Als dat in het belang van de organisatie of de persoon in kwestie is. Ook als dat mijn positie in het proces lastig maakt. Betrokkenheid manifesteert zich ook in een inzet die niet altijd uitgedrukt wordt in euro’s.

Vertrouwelijkheid
Vertrouwen en vertrouwelijkheid vormen de basis van samenwerking. De informatie die ik tegenkom bij mijn opdrachtgevers behandel ik strikt vertrouwelijk. Geanonimiseerde ervaringen elders opgedaan deel ik wel graag als dat relevant is voor de opdracht.